Side om vedtægter og vision er på hjemmesiden

Vedtægter for BUDO SPORTSKARATE HOLSTEBRO
Stiftet den 01.11.2011

Pkt. 1. Navn og hjemsted.
Stk. 1:Klubbens navn er Budo Sportskarate Holstebro (BSH) og har hjemsted i Holstebro kommune

Bestyrelsen har i efteråret 2016 arbejdet på formulering af vision og mission for foreningen.

Vision
Budo Sportskarate Holstebro skal være en af Danmarks bedste klubber med en elitedel, der kan begå sig såvel nationalt som internationalt.
Budo Sportskarate Holstebro skal være Midtjyllands bedste klub.