Pris / Handelsbetingelser

Kontingent til Budo Sportskarate Holstebro er 850 kr. pr. halvår. 

Handelsbetingelser for                                                                                                 

Budo Sportskarate Holstebro                                                                                  

Døesvejen 56

7500 Holstebro

info@budosportskarate.dk

Cvr.nr.: 34506264

Kontingentet er den til en hver tid oplyste, på hjemmesiden www.budosportskarateholstebro.dk under fanen, ”nyt medlem – indmeldelse”.

Kontingentet skal indbetales for hvert påbegyndt halvår, indbetalingen er fortløbende.

Indbetalingen sker ved, at medlemmet  opretter en profil og tilmelder sig et hold på hjemmesiden og indbetaler kontingent med betalingskort sammen med tilmeldingen.

Når betalingen er gennemført, er tilmeldingen bindende frem til næste abonnement betaling, hvilket vil sige, at der ikke kan ske refusion af kontingentet, hvis medlemmet ophører før næste opkrævning.

For nye medlemmer er der en prøveperiode på 4 gange træning før klubben kan kræve indmeldelse / betaling, Måtte medlemmet ophøre før udløb af det pågældende halvår, er ovenstående afsnit gældende.