Vores lokaler

Vores lokaler ligger for enden af Gartnerivej (ved Bilka-krydset i Holstebro).
Lokalerne består af to sale, omklædning, bad, toiletter, træningsrum, forhal og køkken.

Previous Image
Next Image

info heading

info content