Uddrag:
“Nødværge er retten til at forsvare sig selv. Du må anvende nødværge, hvis du forsvarer dig mod et angreb på din person eller ejendom. Brug af nødværge er således en lovsikret ret til en afbalanceret magtanvendelse, når man er under angreb og ikke kan få hjælp af politiet.

Tænk dig godt og grundigt om, hvis du en dag skulle blive nødt til at forsvare dig selv. Sportskarate er et kampsystem og med det, kan du påføre andre mennesker stor skade, hvis du ikke passer på. Grundprincippet er, at du altid skal bruge din sunde fornuft.”

Læs hele siden her