Der var en lille flok af sted til Elbe Cup, hvor alle gjorde en brav indsats.

Bronze til Oscar og Lene.