Når du har betalt din Dansk Karate Forbunds licens gennem dit kontingent, er du dækket af forbundets kollektive ulykkesforsikring. 

Forsikringstager: Dansk Karate Forbund, Idrættens Hus 20 – 2605 Brøndby

Forsikrede Licensindehavere i klubber/foreninger medlem af Dansk Karateforbund.

Policen gælder fra: 1. januar 2010.

Præmie pr. person 100,- kr.

Dækningsomfang: Ulykkestilfælde opstået under træning og konkurrence i både Dansk Karate Forbunds og klubregi.

Transport til og fra træning/kampe er ikke omfattet af tilbuddet, ligesom licenshavernes øvrige fritid heller ikke er omfattet af dette tilbud.

Forsikringssum: Ved varigt mén (100%) 100.000 kr.

Tandskade max. 10.000 pr. skade pr. person

Det er en forudsætning at forsikringstager opkræver præmien hos alle licenshaverne og afregner i et samlet beløb overfor Tryg.

Regulering: Præmien reguleres årligt den 1. januar, og fornyes i forhold til det gennemsnitlige antal licensholdere i det forgangne år.

Særlig klausul Uanset det forsikringsbetingelsernes punkt 3.3.1 nævnte, er tilbuddet udvidet til at omfatte farlig sport.

Forsikringsbetingelser: UL02

Ved skade skal man kontakte Tryg på 70 33 25 25 og oplyse flg. police nr. 882 3000 001 548

Trænere og ledere er udover Dansk Karate Forbunds kollektive ulykkesforsikringen også dækket af Danmarks Idrætsforbunds kollektive forsikringer. Læs mere om Idrættens forsikringer her.