Bestyrelsen har i efteråret 2016 arbejdet på formulering af vision og mission for foreningen.

Vision
Budo Sportskarate Holstebro skal være en af Danmarks bedste klubber med en elitedel, der kan begå sig såvel nationalt som internationalt.
Budo Sportskarate Holstebro skal være Midtjyllands bedste klub.

Mission
Budo Sportskarate Holstebro prioriterer kumite-delen med basis solidt funderet i den traditionelle praksis.
Budo Sportskarate Holstebros medlemmer – såvel elite som bredde – træner et solidt fundament i den tekniske og fysiske træning både traditionelt og kumitemæssigt.
Budo Sportskarate Holstebro skal have et godt udviklingsmiljø socialt og træningsmæssigt og et sammenhold der gør os stærke.
Budo Sportskarate Holstebro er et fælles projekt for trænere, udøvere, bestyrelse og forældre og andre der vil indgå positivt i arbejdet i og med klubben og arbejde for en stærk klub med et godt sammenhold.

BUDO SPORTSKARATE HOLSTEBRO VISION – MISSION 2017