Kroppen
Haisoku: Vrist
Hiza: Knæ
Josokutei: Fodballe
Kakato: Hæl
Sokuto: Fodens yderkant
Tsumasaki: Tå-spidser
Shotei: Håndrod
Shuto: Håndkant
Ken: Knyttet hånd
.
Områder på kroppen
Jodan: Øverste del
Chudan: Midterste del
Gedan: Nederste del
.