Kampudtryk
Ippon kumite: 1-skridts kamp (parade + modangreb)
Jiyu ippon kumite: 1-skridts frikamp
Jiyu Kumite: Hård og hurtig kontrolleret frikamp
Kihon ippon: Basis kamp
Kumite: Kamp
Randori: Let frikamp med vægt på teknikker
Irikumi: Som Randori; men hårdere og med tættere kontakt
San dan gi: Basis tre skridt / tre niveauer
Sanbon kumite: 3-skridts kamptræning
Shobu ippon kumite: Konkurrence kamp. Et point
Kakia kumitie: Skubbe / presse hænder kamp
Yakusoku kumite: Arrangeret frikamp
Shiai kumite: Konkurrence træning
Iri-go-kumi: Meget hård / fuld kontakt
Kata: Øvelsesrække
.

Håndteknik
Zuki/Tsuki: Stød
Chudan zuki: Stød mod maven
Jodan zuki: Stød mod hovedet
Gedan zuki: Stød i nedadgående retning
Oi zuki: Gå frem med stød
Gyaku zuki: Stød modsat det ben der er fremme
Maeken zuki: Stød med foreste hånd
Kaki zuki: Stød hvor albuen løftes
Uraken: Baghådsteknik
Tetsui: Sidelæns hammerslag med lukket hånd
Yama zuki: Dobbeltstød mod mave og hoved
Morote zuki: Dobbelt stød i samme højde
Nukite zuki: Fingerstik
Mawashi zuki: Cirkel stød
Nakadaka ippon ken zuki: Slag med langefingerens 2. fingerled
Uraken zuki: Snapslag med bagsiden af knoerne

Blokeringer
Gedan harai uke: Nedadgående blok
Yoko uke: Sidelæns blok
Jodan age uke: Opadgående blok
Shuto uke: Blok med håndkant
Shuto uchi: Svingblok med håndkant
Yoku uchi: Indadgående sidelæns blok
Uchi otoshi: Nedadgående hammerblok
Gedan shotei kosa-uke: Nedadgående håndflade dobbelt blok
Kosa uke: Krydsblok med begge hænder
Sasae uke: Dobbelt blok (Yoko-uke)
Haito: Indvendig håndkantslag
Haishu: Slag med bagsiden af hånden
Nukite: Stød med fingerspidserne
Chudan shotei yoko uke: Parade ind foran kroppem med håndroden
Hiji uke: Parade med albuen
Hiki uke: Trække parade
Kake uke: Krog parade
Ko uke: Parade med håndrykken
Mawashi uke: Cirkel parade
Morote uke: Parade med begge hænder
Otoshi uke: Nedadgående parade
Shotei uke: Parade med håndroden
Tora uchi: Cirkel parade
Uchi uke: Underarms parade
.
Spark
Mae geri: Frontspark
Mae ashi geri: Spark med foreste ben
Yoko geri: Sidelæns spark
Mawashi geri: Cirkelspark
Uchi mawashi geri/kaki-geri: Indvendigt cirkelspark
Uchiro geri: Baglæns spark
Uchiro mawashi geri: Baglæns cirkelspark
Hiza geri: Knæspark
Ashi Barai: Fodfejning
Fumikomi geri: Stamp 45 grader ind foran kroppe
Kansetsu geri: Stamp 45 grader til siden (mod knæ)
Kakato geri: Hæl spark
Kin geri: Spark i skridtet
Mae tobi geri: Flyvende frontspark
Nidan geri: Dobbelt spark
Tsumasaki mae geri: Front spark med tåspidser
Sukuto geri: Sidespark
Yoko tobi geri: Flyvende sidespark
.
Stillinger
Bensoku dachi: Stilling med benene krydsede
Fudo dachi: Fri stilling
Haciji dachi: “8” tal stilling
Han zenkutsu dachi: Kort forlæns stilling
Heiko dachi: Parallel stilling
Heisoku dachi: Parallelle og samlede fødder
Kokutsu dachi: Som zenkutsu dachi; men med ansigtet bagud
Musubi dachi: Samlede hæle og fødder 45 grader
Neko ashi dachi: Kattestilling
Renoji dachi: 45 graders stilling
Sanchin dachi: Timeglasstillingen
Shiko dachi: “Sumo” stillingen
Zenkutsu dachi: Forlæns stilling