Karatetræning er ikke kun læren om at forsvare sig. Det er også en måde at træne sit sind og styrke sin psyke. Dette ved, gennem træningen, at lære at kontrollere og beherske svære situationer samtidig med at man konstant kæmper en hård kamp for at dygtiggøre sig. Træningen er for mange stærkt fysisk grænseoverskridende, hvilket netop er formålet, for at man derved kan opbygge koncentration og tålmodighed.

Karate-do er den rigtige forståelse og den rigtige brug af karate, og bygger på tanken om ”en sund sjæl i et sundt legeme”. Med traditionel karate lærer man gennem en blanding af fysisk og mental træning om respekt, pli, og god opførsel. Man lærer, at styrke ikke nødvendigvis ligger i fysikken, men i tanken, ligesom respekt opnås gennem den respekt man udviser over for sine medmennesker

Karate er en kampsport, og kan derfor være særdeles farlig sport hvis den udøves uden disciplin. Derfor er der ret strenge regler for hvordan man opfører sig under træningen. Dette er ene og alene for at sikre at vi ikke kommer til skade. At vi er opmærksom på de instruktioner der gives, således at vi kan udføre dem uden fare for hinanden. Samtidig skal vi respektere hinanden og passe på hinanden under træningen.