1. Der bukkes altid når du kommer ind i og går ud af dojo’en.
 2. Det skal altid være ro i dojo’en. Ønsker du at tale skal det foregå roligt og dæmpet før og efter træning.
 3. Alle træner det man har fået instruktion om.
 4. Træningen skal foregå i ren gi.
 5. Afbryd aldrig en instruktør som er i gang med at forklare.
 6. Bliver du rettet af eller bliver forklaret af en instruktør, svares der højt og tydeligt “Hai”, for at vise at man har forstået budskabet.
 7. Ønsker du instruktørens opmærksomhed under træning, skal dette ske ved håndsoprækning.
 8. Vær altid kontrolleret og behersket under træning.
 9. Under træning må du aldrig forlade dojoen uden tilladelse fra instruktøren. Hvis du skal gå før træningen er slut, skal du give instruktøren besked om dette før træningen starter.
 10. Under træning er det ikke tilladt at bære ringe, ørepynt, halskæder o.l. i dojo’en. Det er for ikke at skade andre eller dig selv under træning.
 11. Under træning med makker skal du altid hilse mod makker før øvelsen starter og når den slutter. Det som et tegn på høflighed og gensidig respekt, og som et tegn på at du er indforstået med at teknikerne skal kontrolleres for at undgå skader.
 12. Husk altid at takke den som har lært/forklaret dig noget ved at bukke og hilse (Hai) for personen.
 13. Negle på hænder og fødder skal være kortklippede.
 14. Tag godt imod nye elever og vær med til at vise dem til rette / vejlede dem i dojoen.